Call Us: +66 2287-3877-9
Email: support@paypaid.co.th

ข้อตกลง & เงื่อนไข

ข้อตกลง & เงื่อนไข

Paypaid เป็นเพียงผู้ให้บริการชำระเงินเท่านั้น Paypaid ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการการชำระเงินโดยการสร้างโฮสติ้งรักษาและให้บริการแก่คุณผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ข้อตกลงผู้ใช้นี้ ("ข้อตกลง") เป็นสัญญาระหว่างคุณกับ Paypaid และใช้กับการใช้บริการชำระเงินผ่าน Paypaid และผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่มีอยู่ผ่าน Paypaid (เรียกรวมกันว่า "บริการ") หากคุณไม่ยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการของข้อตกลงนี้โปรดอย่าใช้หรือเข้าถึงบริการของเรา

คุณต้องอ่านยินยอมและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อตกลงฉบับนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนด้านล่างและข้อมูลที่มีการอ้างอิงก่อนที่คุณจะได้เป็นสมาชิก Paypaid เราขอแนะนำอย่างยิ่งเมื่อคุณอ่านข้อตกลงนี้คุณจะเข้าถึงและอ่านข้อมูลในหน้าอื่น ๆ และเว็บไซต์ที่อ้างถึงในเอกสารนี้เนื่องจากอาจมีข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคุณในฐานะผู้ใช้ Paypaid

โปรดทราบว่าคำและวลีที่ขีดเส้นใต้เป็นลิงก์ไปยังหน้าเว็บและเว็บไซต์เหล่านี้ เมื่อยอมรับข้อตกลงนี้คุณยอมรับว่าการใช้เว็บไซต์และบริการ Paypaid อื่น ๆ ของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการที่โพสต์บนเว็บไซต์เหล่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการและวิธีการทำงานโปรดไปที่ส่วนการสนับสนุน Paypaid หรือติดต่อเรา

เราอาจแก้ไขข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยการโพสต์ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของเรา ยกเว้นตามที่ระบุไว้ด้านล่างข้อกำหนดที่มีการแก้ไขทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้ภายใน 30 วันหลังจากที่โพสต์บนไซต์ของเราในขั้นแรก ในข้อตกลงนี้ "คุณ" หรือ "ของคุณ" หมายถึงบุคคลหรือกิจการที่ใช้บริการ ("ผู้ใช้") "Paypaid" "We" หรือ "ของเรา" จะเรียกรวมกันว่า Paypaid, Ltd. และ บริษัท ในเครือ หากไม่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นการอ้างอิงทั้งหมดไปยัง "ธนาคาร" ในข้อตกลงนี้รวมถึงสมาคมการออมและสหภาพเครดิตและการอ้างอิงถึง "บัตรเครดิต" ทั้งหมดรวมถึงบัตรเดบิตที่มีตราสินค้า Visa และ MasterCard

ข้อตกลงฉบับนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2017

1. สิทธิ์ ในการใช้บริการคุณต้องลงทะเบียนเพื่อรับบัญชี ผู้ใช้สามารถถือบัญชีหนึ่งได้เท่านั้น บริการของเรามีให้เฉพาะสำหรับบุคคลหรือธุรกิจที่สามารถจัดทำสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ บริการของเราไม่สามารถใช้ได้กับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 18 ปี) ผู้ที่ถูกระงับการใช้บริการของเราหรือให้บุคคลที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตไม่สามารถยอมรับได้

2. ความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างคุณและ Paypaid

2.1 ความสัมพันธ์กับหน่วยงาน Paypaid ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการรับเงินและชำระเงินให้กับบุคคลที่สาม เราทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคุณตามทิศทางและคำร้องขอของคุณในการใช้บริการของเราซึ่งต้องการให้เราปฏิบัติงานในนามของคุณ Paypaid จะระงับเงินของคุณไว้เป็นระยะ ๆ โดยแยกจากเงินของ บริษัท จะไม่ใช้เงินของคุณสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดขององค์กรและจะไม่สมัครใจให้เงินทุนแก่เจ้าหนี้ในกรณีที่ล้มละลายหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด คุณยอมรับว่า (ก) Paypaid ไม่ใช่ธนาคารและบริการเป็นบริการประมวลผลการชำระเงินแทนที่จะเป็นบริการทางธนาคารและ (ข) Paypaid ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลทรัพย์สินที่ได้รับมอบอำนาจหรือเป็นผู้ดูแลในส่วนที่เกี่ยวกับเงินทุนของคุณ แต่จะทำหน้าที่เท่านั้น เป็นตัวแทนและผู้รับฝากทรัพย์สิน คุณไม่จำเป็นต้องมียอดเงินในบัญชี Paypaid ของคุณเพื่อที่จะใช้บริการ คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ได้รับดอกเบี้ยหรือรายได้อื่น ๆ จากเงินที่ Paypaid จัดการให้เป็นตัวแทนของคุณ Paypaid อาจได้รับดอกเบี้ยจากเงินทุนเหล่านั้นหรืออาจได้รับการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายสำหรับบริการด้านธนาคารโดยธนาคารที่ถือเงินของคุณ เมื่อเริ่มต้นและส่งการชำระเงินผ่านทางบริการหรือเพิ่มเงินลงในยอดเงินของคุณคุณจะแต่งตั้ง Paypaid เป็นตัวแทนของคุณเพื่อรับเงินในนามของคุณและเพื่อชำระเงินให้กับผู้รับที่คุณกำหนดหรือบัญชีที่รวมบัญชีภายใต้ข้อกำหนดและข้อ จำกัด ของข้อตกลงนี้ เมื่อคุณส่งการชำระเงินจนกว่าผู้รับจะยอมรับผู้รับเงิน (ซึ่งอาจเกิดขึ้นทันที) คุณยังคงเป็นเจ้าของเงินเหล่านั้นและ Paypaid มีเงินเป็นตัวแทน แต่คุณจะไม่สามารถถอนเงินเหล่านั้นหรือส่งเงิน ให้กับผู้รับอื่นเว้นแต่จะยกเลิกรายการเริ่มต้น เมื่อคุณได้รับการชำระเงินผ่านทางบริการคุณจะแต่งตั้ง Paypaid เป็นตัวแทนของคุณเพื่อทำให้เงินฝากเป็นของคุณในบัญชีที่รวมบัญชีจนกว่าคุณจะสั่ง Paypaid เพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งเงินของคุณ ผ่านทางเว็บไซต์ Paypaid คุณสามารถให้คำแนะนำในการเพิกถอนเงินทุนหรือชำระเงินให้กับบุคคลที่สามได้ในแต่ละกรณีภายใต้ข้อกำหนดและข้อ จำกัด ของข้อตกลงนี้ หากคุณได้รับการแจ้งเตือนว่ามีการส่งการชำระเงินให้กับคุณผ่านทาง Paypaid แต่คุณไม่ได้ลงทะเบียนสำหรับบริการ Paypaid จะไม่กลายเป็นตัวแทนของคุณและคุณจะไม่มีการอ้างสิทธิ์ในกองทุนเหล่านั้นเว้นแต่และจนกว่าคุณจะลงทะเบียนเพื่อรับบริการและระบุว่า การยอมรับการชำระเงิน

2.2. ผู้ให้บริการชำระเงินแบบชำระเงิน หากคุณเลือกวิธีการอัปโหลดโดยใช้เครื่องมือการชำระเงินที่อาจมีการปฏิเสธการชำระเงินเช่นเครดิตการเดบิตหรือการตัดบัญชีโดยตรงคุณจะประกาศว่าคุณจะไม่ใช้สิทธิเรียกเก็บเงินคืนดังกล่าวนอกเหนือจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต เครื่องมือการชำระเงินหรือการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของ Paypaid ซึ่งจะทำให้คุณมีสิทธิ์คืนเงินที่อัปโหลด คุณไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากการอัปโหลดรายการใด ๆ หรืออนุญาตการปฏิเสธการชำระเงินของรายการอัปโหลดใด ๆ เนื่องจากเหตุผลที่ Paypaid ไม่มีส่วนรับผิดชอบรวมถึง (แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ) ข้อพิพาทกับผู้ขายที่ไม่ได้ส่งมอบสินค้าหรือบริการหรือยอดเงินไม่เพียงพอในบัญชีเครื่องมือการชำระเงิน . เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปฏิเสธการชำระเงินและการดำเนินการใด ๆ ที่กระทำการดังกล่าว เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงินจากคุณ

2.2.1. หากการปฏิเสธการชำระเงินหรือการกลับรายการธุรกรรมการอัปโหลดทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีเป็นลบคุณจะต้องชำระคืนยอดคงเหลือติดลบดังกล่าวโดยการโอนเงินจำนวนมากเข้าไปในบัญชีของคุณ การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้งานนี้เป็นการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ การชำระคืนยอดคงเหลือติดลบจะเกิดขึ้นทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบอย่างไรก็ตามเราขอสงวนสิทธิ์ในการส่งการแจ้งเตือนหรือดำเนินมาตรการการเรียกเก็บเงินอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการมอบหมายหน่วยงานเรียกเก็บหนี้หรือทนายความหรือเพื่อดำเนินการเรียกร้อง ในศาล. เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเก็บหนี้หรือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเหมาะสม

2.2.2. ค่าธรรมเนียมที่คุณจะได้รับจะถูกหักออกจากยอดเงิน Paypaid Account ของคุณ ค่าธรรมเนียมธุรกรรมจะถูกเรียกเก็บเมื่อทำรายการ หากยอดเงินในบัญชีของคุณไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าธรรมเนียมที่เราอาจปฏิเสธที่จะดำเนินการชำระเงิน จะถูกหักออกเมื่อเกิดขึ้น ค่าธรรมเนียมสำหรับการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต ผู้ขายจะถูกเรียกเก็บเงินต่อการเรียกเก็บเงินคืนที่ดำเนินการกับบัญชี Merchant ค่าธรรมเนียมที่ได้รับการประเมินต่อ Merchant hereunder (ถ้ามี) จะใช้บังคับทันที การเรียกเก็บเงินคืนถูก จำกัด อย่างเคร่งครัดสำหรับการทำธุรกรรมรวมทั้งหมดที่ดำเนินการโดย Paypaid เป็นเวลาหนึ่งเดือน (1%) สำหรับบัญชี Merchant สิ่งที่เกินกว่าอัตราดังกล่าวจะมากเกินไปและจะมีการลงโทษและถือเป็นสาเหตุให้ Paypaid ยุติข้อตกลงนี้และปิดบัญชี Merchant ด้วยเงินที่ถือครองอยู่หนึ่งร้อยแปดสิบวัน (180) วันนับจากเหตุการณ์บัตรครั้งสุดท้าย หลังจากนั้นจะมีการคืนยอดเงินคงเหลือในบัญชีหักค่าชดเชยการลงโทษค่าบริการและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ หากบัญชี Merchant มีการเรียกเก็บเงินคืนเกินกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ (1%) ของการประมวลผลบัญชีของ Merchant จะถูกลงโทษตาม นอกจากนี้ Merchant ตกลงว่าจะห้ามนำเสนอโปรโมตแนะนำหรือระบุใด ๆ ของลูกค้าต่อ "การปฏิเสธการชำระเงิน" หรือ "การคืนเงิน" สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ Merchant นำเสนอ หาก Merchant ทำให้ Paypaid หรือ บริษัท ในเครือสูญเสียบัญชีผู้ขายหรือความสัมพันธ์ Visa หรือ MasterCard ภายในบัญชี Merchant จะมีการลงโทษที่สำคัญนอกเหนือจากค่าปรับและบทลงโทษที่ได้รับการประเมินโดยสมาคมบัตรเครดิตและธนาคาร สาเหตุของการเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ได้แก่ อัตราการเรียกเก็บเงินคืนสูงการทุจริตการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของท้องถิ่นเขตอำนาจของรัฐและประเทศรวมถึงการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของสมาคมบัตรสงวนไว้สำหรับการประมวลผลบัตร Paypaid Paypaid จะระงับเปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมของ Merchant สำหรับการชำระเงินผ่านบัตร Paypaid เป็นระยะเวลา 1 ปี (ซึ่งอาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว) [หกเดือน] เป็นเงินสำรองที่จะนำไปใช้กับการเรียกเก็บเงินคืนและคืนเงินสำหรับ Paypaid บริการบัตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเพย์พอยท์ในการปรับระยะเวลาการถือครองและการระงับการลงทุนตามที่เห็นสมควรเพื่อความปลอดภัยในการเรียกเก็บเงินคืนและการคืนเงินในอนาคตหรือการชดใช้ค่าเสียหายของ Merchant ต่อไปนี้ เงินสำรองจะถูกส่งกลับไปยัง Merchant เมื่อหมดอายุการเรียกร้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้หาก Paypaid ด้วยเหตุผลใดก็ตามที่สงสัยหรือมีความกังวลว่าอาจสูญเสียผลจากบัญชี Merchant Merchant ตกลงและให้ Paypaid มีสิทธิ์ในการหักบัญชีธนาคารของ Merchant โดยอัตโนมัติล่วงหน้าสำหรับจำนวนเงินที่อาจเกิดความเสียหาย Paypaid อาจรักษาความปลอดภัยไว้ได้ . Paypaid อาจถือเป็นเงินสำรองจนกว่าจะมีการระบุว่าบัญชี Merchant มีความปลอดภัยและ Paypaid จะไม่สูญเสียความเสียหายเป็นผล

2.3 การตรวจสอบตัวตน เราใช้เทคนิคมากมายในการระบุผู้ใช้ของเราเมื่อลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเรา การยืนยันผู้ใช้เป็นเพียงการบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ว่าข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้มีความถูกต้องมากขึ้นเท่านั้น คุณอนุญาตให้ Paypaid โดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สามเพื่อสอบถามข้อมูลใด ๆ ที่เราเห็นว่าจำเป็นในการตรวจสอบการลงทะเบียนของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงการสั่งซื้อรายงานเครดิตและการตรวจสอบเครดิตอื่น ๆ หรือการยืนยันข้อมูลที่คุณให้กับฐานข้อมูลของบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตามเนื่องจากการยืนยันผู้ใช้บนอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องยาก Paypaid ไม่สามารถและไม่รับรองข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้

2.4 ปล่อย. ในกรณีที่คุณมีข้อพิพาทกับผู้ใช้รายหนึ่งรายคุณจะปล่อย Paypaid (รวมถึงเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กรรมการตัวแทน บริษัท ย่อยกิจการร่วมค้าและพนักงานของ บริษัท ) จากข้อเรียกร้องความต้องการและความเสียหายทั้งหมด (ตามจริงและเป็นผลสืบเนื่อง) ทุกประเภท และลักษณะที่เกิดขึ้นจากหรือในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทดังกล่าว

2.5 ไม่รับประกัน. เราผู้ปกครอง บริษัท ย่อยพนักงานและซัพพลายเออร์ของเราให้บริการของเราตามที่เป็นอยู่และไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ ชัดแจ้งโดยนัยหรือตามกฎหมาย เราผู้ปกครอง บริษัท ลูกพนักงานและซัพพลายเออร์ของเราโดยเฉพาะปฏิเสธและกล่าวอ้างถึงการรับประกันชื่อความสามารถในการขายความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ Paypaid จะต้องพยายามอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าคำขอสำหรับเดบิตและเครดิตอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับบัญชีธนาคารบัตรเครดิตและการออกเช็คจะดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมและเราไม่ได้รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับระยะเวลาที่ต้องดำเนินการเนื่องจากบริการของเรา ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเช่นความล่าช้าในระบบธนาคารเป็นต้น

2.6 กฏเกณฑ์ของหนี้สิน. ไม่ว่าในกรณีใด บริษัท แม่ บริษัท ลูกจ้างหรือซัพพลายเออร์ของเราจะไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรที่สูญหายหรือความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องหรือเป็นผลสืบเนื่องหรือข้อตกลงนี้ (แต่เกิดขึ้นรวมถึงประมาท) บางรัฐไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความ ความเสียหายโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องดังนั้นข้อ จำกัด ข้างต้นหรือการยกเว้นอาจไม่ใช้กับคุณ ความรับผิดและความรับผิดของ บริษัท แม่ บริษัท ย่อยพนักงานหรือซัพพลายเออร์ของเราแก่คุณหรือบุคคลที่สามในกรณีใด ๆ จะ จำกัด จำนวนที่เกิดขึ้นจริงของความเสียหายโดยตรง

2.7 การชดใช้ค่าเสียหาย คุณยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายและถือ Paypaid ผู้ปกครอง บริษัท สาขา บริษัท ในเครือเจ้าหน้าที่ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท ที่ไม่เป็นอันตรายจากการเรียกร้องหรือความต้องการ (รวมทั้งค่าทนาย) ที่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นโดยบุคคลที่สามใด ๆ อันเนื่องจากหรือเกิดขึ้นจากการที่คุณละเมิดข้อตกลงนี้ หรือเอกสารที่อ้างอิงโดยอ้างอิงหรือการละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลที่สามเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ

2.8 ความรับผิดต่อการละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ หากคุณมีส่วนร่วมในลักษณะดังต่อไปนี้ Paypaid อาจปรับให้คุณตามที่อธิบายด้านล่าง

ก. ใช้บริการ Paypaid เพื่อรับการชำระเงินสำหรับวัสดุหรือบริการที่หยาบคายทางเพศหรือทางลามกอนาจารที่ละเมิดนโยบายผู้ชมสำหรับผู้ใหญ่ของ Paypaid

ข. ใช้บริการ Paypaid เพื่อรับเงินค่ายาเสพติดสารควบคุมอื่น ๆ สเตียรอยด์หรือยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในทางที่ผิดกฎหมายทั้งในท้องถิ่นที่มีการส่งมอบและสถานที่ตั้งของคุณ

ค. ใช้บริการ Paypaid เพื่อรับการชำระเงินสำหรับการวางเดิมพันหนี้การพนันหรือการชนะการพนันโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งหรือประเภทของกิจกรรมการพนัน คุณและ Paypaid ยอมรับว่าค่าเสียหายที่ Paypaid จะคงไว้ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมที่ระบุไว้ข้างต้นจะเป็นจำนวนมากรวมทั้งค่าปรับ (แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จากผู้ประมวลผลการชำระเงินและผู้ให้บริการ แต่อาจเป็นเรื่องยากมากและไม่สามารถปฏิบัติได้เพื่อยืนยัน . ในกรณีที่คุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว Paypaid อาจปรับคุณ 2,000,000.00 บาทและ / หรือ Paypaid อาจดำเนินการทางกฎหมายกับคุณเพื่อกู้คืนความเสียหายที่เกินจำนวนที่ปรับ คุณรับทราบและยอมรับว่าการประเมินความเสียหายของ Paypaid เป็นจำนวนเงินประมาณ 2,000,000.00 บาทโดยคำนึงถึงสถานการณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนี้ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่ จำกัด เพียง) ความสัมพันธ์ของผลรวมกับช่วงอันตรายที่จ่ายให้กับ Paypaid ที่คาดว่าจะได้รับและคาดว่าจะได้รับหลักฐานดังกล่าว ของความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงอาจเป็นไปไม่ได้หรือยากมาก คุณยอมรับว่า Paypaid มีสิทธิหักค่าปรับดังกล่าวได้โดยตรงจากยอดคงเหลือที่มีอยู่ในบัญชีที่กระทำผิดกฎหมายหรือบัญชี Paypaid อื่น ๆ ที่คุณมีส่วนเกี่ยวข้อง หากคุณใช้บริการ Paypaid ในลักษณะที่ละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะสามประเภทที่อธิบายไว้ข้างต้นบัญชีของคุณจะถูก จำกัด หรือถูกยกเลิกทันที คุณเข้าใจเพิ่มเติมว่าถ้าคุณใช้บริการ Paypaid ในลักษณะที่ละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะสามประเภทที่อธิบายไว้ข้างต้น Paypaid อาจมีความรับผิดชอบอย่างมากและ / หรือได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงรวมทั้งค่าปรับ (แต่ไม่ จำกัด ) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จากผู้ประมวลผลการชำระเงินและผู้ให้บริการ โดยการขายสินค้าหรือบริการ (รวมถึงการเข้าถึงเนื้อหา) โดยฝ่าฝืนนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้หรือกิจกรรมที่มีข้อ จำกัด ในข้อตกลงผู้ใช้ฉบับนี้ (ปัจจุบันเป็นส่วน 6.2) คุณรับทราบความรับผิดต่อ Paypaid สำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจาก Paypaid คุณตกลงที่จะคืนเงิน Paypaid สำหรับค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายและค่าปรับทั้งหมดที่เรียกเก็บจาก Paypaid โดยผู้ประมวลผลการชำระเงินและ / หรือผู้ให้บริการของตนอันเนื่องมาจากกิจกรรมของคุณ คุณยอมรับว่าหากคุณหรือ Paypaid เริ่มต้นการฟ้องร้องหรืออนุญาโตตุลาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวรรคนี้ฝ่ายที่แลกเปลี่ยนจะได้รับสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทนายที่สมเหตุสมผลและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นในการดำเนินการดังกล่าวนอกเหนือจากการผ่อนผันอื่นใดที่คู่สัญญาได้รับ มีสิทธิได้รับ.

3. ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะจัดให้แก่พ่อค้าเมื่อได้รับการอนุมัติสำหรับบัญชี ค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะได้รับการประเมินเป็นสกุลเงินของการชำระเงิน

4. การรับการชำระเงิน

4.1 การระดมทุน บัญชีทั้งหมดต้องเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้โดยราชอาณาจักรไทยและกฎหมายท้องถิ่นของผู้ถือบัญชีบุคคลธรรมดา อาจมีข้อ จำกัด เพิ่มเติมในบัญชีภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการ Paypaid ไม่มีบัญชีส่วนบุคคลใดสามารถได้รับการชำระเงินกองทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการโอนเงินจากบัญชีส่วนบุคคลหนึ่งไปยังบัญชีส่วนบุคคลอื่น การยอมรับการชำระเงินถือว่าคุณยอมรับว่าคุณต้องรับผิดชอบในการชำระเงินหากได้รับการยกเลิก หากการกลับรายการดังกล่าวเกิดขึ้นกับการชำระเงินที่ทำกับบัญชีของคุณเราจะคืนการชำระเงินและหักล้างยอดดุลบัญชี Paypaid ของคุณเพื่อชำระเงินสำหรับการกลับรายการ หากยอดเงิน Paypaid มีจำนวนไม่เพียงพอคุณยินยอมที่จะชำระเงิน Paypaid ด้วยวิธีการอื่นตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการ

4.2 การถอนเงิน ในการเบิกเงินจากบัญชี Paypaid ของคุณเรากำหนดให้คุณต้องจ่ายเงิน Paypaid ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนหลายรูปแบบตามที่อธิบายไว้และได้รับการคุ้มครองในนโยบายส่วนบุคคลของเรา เราต้องการข้อมูลนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของคุณและกำหนดจำนวนเงินที่คุณสามารถถอนออกจากบัญชีของคุณต่อเดือน คุณสามารถถอนเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่คุณมีอยู่กับเราโดยตรง หมายเหตุ: การถอนจากบัญชี Paypaid LTD สามารถทำได้ผ่านทางสายไปยังบัญชีธนาคารที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น ไม่มีเงินจากบัญชี Paypaid LTD สามารถใส่ลงในบัตรเครดิตได้

5. การส่งการชำระเงิน

5.1 การส่งการชำระเงิน เพื่อที่จะส่งการชำระเงินผ่านทางบริการของเราเรากำหนดให้คุณต้องจ่ายเงิน Paypaid ให้กับรูปแบบการระบุตัวตนหลายรูปแบบตามที่ได้อธิบายไว้และได้รับการคุ้มครองในนโยบายส่วนบุคคลของเรา เราต้องการข้อมูลนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของคุณและเพื่อกำหนดจำนวนเงินที่คุณสามารถส่งไปพร้อมกับบัญชีของคุณ เราอาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของคุณและปัจจัยอื่น ๆ จากข้อมูลที่คุณระบุเราจะกำหนดวงเงินการส่งของคุณ

5.2 ปฏิเสธการชำระเงิน เมื่อคุณส่งการชำระเงินให้กับบุคคลที่สามผ่านทางบริการของเราผู้รับไม่จำเป็นต้องยอมรับการชำระเงินแม้ว่าผู้รับจะได้ลงทะเบียนกับ Paypaid เรียบร้อยแล้ว ผู้รับสามารถส่งคืนการชำระเงินหรือในบางกรณีใช้บริการ Paypaid เพื่อปฏิเสธการชำระเงินที่คุณส่ง การชำระเงินใด ๆ ที่ส่งผ่าน Paypaid ที่ถูกปฏิเสธหรือไม่ได้รับการอ้างสิทธิ์โดยผู้รับจะถูกส่งคืนให้กับคุณในวันก่อนหน้านี้: (a) วันที่การปฏิเสธดังกล่าวหรือ (ข) 30 วันนับจากวันที่ส่งการชำระเงิน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการส่งการชำระเงินโปรดดูนโยบายการชำระเงินของเรา

5.3 การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถโอนเงินและจัดเก็บเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ Paypaid ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยเพื่อให้คุณได้รับธุรกรรมทางออนไลน์ที่ปลอดภัยปลอดภัยและรวดเร็วในระดับสูงสุด โปรดทราบว่าไฟล์อัปโหลดการชำระเงินจะถูกอัปโหลดจากปลายของคุณโดยยอมรับความเสี่ยงและความรับผิดชอบของคุณเอง! Paypaid ไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ หากระบบการชำระเงินปฏิเสธการทำธุรกรรมไฟล์การชำระเงินของคุณด้วยเหตุผลใดก็ตามโปรดอย่าทำธุรกรรมใหม่ ระบบจะประมวลผลธุรกรรมการจ่ายเงินเดียวกันใหม่โดยอัตโนมัติอีกครั้ง

6. ข้อมูลและกิจกรรมที่ จำกัด ของคุณ

6.1 นิยาม "ข้อมูลของคุณ" หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้แก่เราหรือผู้ใช้รายอื่นในการลงทะเบียนกระบวนการชำระเงินการจัดเก็บหรือคุณสมบัติอื่น ๆ ของบริการของเรา คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลของคุณ แต่เพียงผู้เดียวเนื่องจากเราทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการแจกจ่ายและเผยแพร่ข้อมูลออนไลน์ของคุณ

6.2 กิจกรรมที่ จำกัด ข้อมูลและกิจกรรมของคุณ (รวมถึงการชำระเงินและการรับเงิน) ผ่านทางบริการของเราจะต้องไม่: (ก) เป็นเท็จไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิด (ข) หลอกลวงหรือเกี่ยวข้องกับการขายสินค้าลอกเลียนแบบหรือของที่ถูกขโมย (หรือช่วยเหลือผู้อื่นให้ทำเช่นนั้น), (d) มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเล่นการพนันและ / หรือกิจกรรมการเล่นเกมรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการชำระเงินหรือการยอมรับการชำระเงิน ไม่ว่าสถานที่หรือประเภทของกิจกรรมการพนัน (รวมถึงคาสิโนออนไลน์และออฟไลน์การพนันกีฬาและสระว่ายน้ำของสำนักงาน) (จ) ละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ Paypaid; (ฉ) ละเมิดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าความลับทางการค้าหรือสิทธิในทรัพย์สินอื่น ๆ หรือสิทธิในการประชาสัมพันธ์หรือความเป็นส่วนตัว (g) ฝ่าฝืนกฎหมายกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือข้อบังคับ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงผู้ที่ควบคุมการให้บริการทางการเงินการคุ้มครองผู้บริโภคการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมการเลือกปฏิบัติหรือการโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง); (เอช) หมิ่นประมาทค้าหมิ่นประมาทข่มขู่หรือคุกคามโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (i) ลามกอนาจารหรือมีภาพอนาจารเด็ก; (j) มีไวรัส, ม้าโทรจัน, เวิร์ม, ระเบิดเวลา, ยกเลิกบอท, ไข่อีสเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแทรกแซงอย่างเด็ดขาดแอบซ่อนข้อมูลหรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ หรือ (k) ก่อให้เกิดความรับผิดสำหรับเราหรือทำให้เราสูญเสีย (ทั้งหมดหรือบางส่วน) บริการของ ISP หรือซัพพลายเออร์อื่น ๆ ของเรา หากคุณใช้หรือพยายามใช้บริการเพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากการส่งและรับเงินและจัดการบัญชีของคุณรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการปลอมแปลงลักลอบปรับเปลี่ยนหรือทำให้เสียหายต่อความปลอดภัยหรือการทำงานของบริการบัญชีของคุณจะถูกยกเลิกและคุณ จะต้องได้รับความเสียหายและบทลงโทษอื่น ๆ รวมถึงการดำเนินคดีทางอาญาหากมี

6.3 ใบอนุญาต เพียงเพื่อให้ Paypaid สามารถใช้ข้อมูลที่คุณให้มาได้เพื่อที่เราจะไม่ละเมิดสิทธิใด ๆ ที่คุณอาจมีในข้อมูลนั้นคุณยินยอมที่จะให้สิทธิ์แก่เราแก่ บริษัท ย่อยที่ไม่ผูกขาดทั่วโลกไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ตลอดกาลและไม่สามารถเพิกถอนได้ อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในการใช้สิทธิลิขสิทธิ์การเผยแพร่และสิทธิฐานข้อมูล (แต่ไม่มีสิทธิอื่น ๆ ) ที่คุณมีอยู่ในข้อมูลของคุณในสื่อต่างๆที่รู้จักหรือไม่รู้จักในปัจจุบันสำหรับข้อมูลของคุณ Paypaid จะใช้และปกป้องข้อมูลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

6.4 เครื่องหมายการค้า Paypaid, Paypaid และโลโก้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Paypaid, Inc. หรือผู้ออกใบอนุญาตและ (นอกเหนือจากกรณีที่อธิบายไว้ด้านล่าง) ไม่สามารถคัดลอกลอกเลียนแบบหรือใช้, ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Paypaid นอกจากนี้ส่วนหัวของหน้าเว็บทั้งหมดกราฟิกที่กำหนดเองไอคอนปุ่มและสคริปต์เป็นเครื่องหมายบริการเครื่องหมายการค้าและ / หรือชุดการค้าของ Paypaid และไม่สามารถลอกเลียนแบบเลียนแบบหรือใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ของ Paypaid แม้จะมีข้อความข้างต้นโลโก้ HTML ที่ Paypaid เสนอผ่านทาง Affiliate Program อาจถูกใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดเส้นทางการเข้าชมเว็บให้กับบริการ โลโก้เหล่านี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ในลักษณะใด ๆ หรือใช้ในลักษณะที่ไม่เหมาะสมต่อ Paypaid หรือบริการ โลโก้อาจไม่ปรากฏในลักษณะที่แสดงถึงการสนับสนุนหรือรับรองโดย Paypaid Paypaid เป็นบริการการชำระเงินและไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับ บริษัท ร่วมทุนนายจ้างลูกจ้างหรือแฟรนไชส์ ​​- แฟรนไชส์โดยข้อตกลงนี้

7. การเข้าถึงและการแทรกแซง เว็บไซต์ของเรามีส่วนหัวยกเว้นของหุ่นยนต์และคุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้หุ่นยนต์แมงมุมอุปกรณ์อัตโนมัติอื่น ๆ หรือกระบวนการด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบหรือคัดลอกหน้าเว็บของเราหรือเนื้อหาที่มีอยู่ในเอกสารฉบับนี้หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์หรือขั้นตอนใด ๆ ในการหลีกเลี่ยงส่วนหัวการยกเว้นโรบอตหรือแทรกแซงหรือพยายามที่จะแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของไซต์ Paypaid หรือกิจกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการบนไซต์ของเรา คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่จะทำให้โครงสร้างพื้นฐานของเรามีการโหลดที่ไม่สมควรหรือไม่เหมาะสมอย่างมาก ข้อมูลในเว็บไซต์ของเราเป็นกรรมสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ชำระเงินโดยผู้ใช้หรือบุคคลที่สามของ Paypaid คุณยอมรับว่าคุณจะไม่คัดลอกทำซ้ำแก้ไขแก้ไขสร้างงานลอกเลียนแบบแสดงต่อสาธารณชนหรือกรอบเนื้อหาใด ๆ (ยกเว้นข้อมูลของคุณ) จากเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Paypaid หรือบุคคลที่สามที่เหมาะสม หากคุณใช้หรือพยายามใช้บริการเพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากการส่งและรับเงินและจัดการบัญชีของคุณรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการปลอมแปลงลักลอบปรับเปลี่ยนหรือทำให้เสียหายต่อความปลอดภัยหรือการทำงานของบริการบัญชีของคุณจะถูกยกเลิกและคุณ จะต้องได้รับความเสียหายและบทลงโทษอื่น ๆ รวมถึงการดำเนินคดีทางอาญาหากมี

8. ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย เราไม่ได้ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณและเราจะใช้ข้อมูลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวเท่านั้น เรามองว่าการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เป็นหลักการที่สำคัญมาก เราเข้าใจอย่างชัดเจนว่าคุณและข้อมูลของคุณเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของเรา เราจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลของคุณบนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการป้องกันโดยอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางกายภาพและด้านเทคโนโลยี หากคุณคัดค้านข้อมูลที่ใช้ในลักษณะนี้โปรดอย่าใช้บริการของเรา

9. การบอกเลิกหรือการปิดบัญชีของคุณ คุณสามารถปิดบัญชีของคุณได้ตลอดเวลา เมื่อปิดบัญชีธุรกรรมที่รอดำเนินการจะถูกยกเลิก เงินใด ๆ ที่เราต้องระงับการให้บริการแก่คุณในขณะที่ปิดบัญชีหักค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจะได้รับการชำระให้กับคุณโดยการโอนโดยสมมติว่าข้อกำหนดด้านการตรวจสอบสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายทั้งหมดได้รับการปฏิบัติจริงแล้ว (ตัวอย่างเช่นคุณไม่สามารถใช้การปิดบัญชีของคุณได้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อ จำกัด ในการเบิกถอนผู้ใช้ใหม่ที่ไม่ได้รับการยืนยัน) คุณไม่สามารถใช้การปิดบัญชีของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการสืบสวนได้หากการสอบสวนกำลังรอดำเนินการในขณะที่คุณปิดบัญชี Paypaid อาจถือเงินของคุณต่อไปได้สูงสุด 180 วันตามความเหมาะสมเพื่อปกป้อง Paypaid ต่อความเสี่ยงของการกลับรายการ . หากคุณตั้งใจที่จะได้รับสิทธิ์บางส่วนหรือทั้งหมดของเงินที่โต้แย้ง Paypaid จะให้เงินแก่คุณ คุณจะยังคงต้องรับผิดต่อภาระหน้าที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณแม้จะปิดบัญชีดังกล่าว หากคุณไม่ได้เข้าถึงบัญชีของคุณเป็นระยะเวลาสามปีบัญชีของคุณจะถูกยกเลิก หลังจากวันที่ยุติการใช้งานเราจะใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้เพื่อพยายามส่งเงินที่คุณถืออยู่ให้คุณ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องและเราไม่สามารถชำระเงินให้กับคุณได้เงินของคุณจะอยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ไม่ได้รับการอ้างสิทธิ์

10. การเยียวยาและสิทธิ Paypaid ในการเก็บรวบรวมจากคุณ โดยไม่ จำกัด วิธีการอื่นใดเราอาจอัปเดตข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องที่คุณให้แก่เราติดต่อคุณด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่ทางอิเล็กทรอนิกส์แจ้งเตือนชุมชนของเราเกี่ยวกับการดำเนินการของคุณอย่างเคร่งครัดการระงับเงินในบัญชี จำกัด แหล่งเงินทุนและการชำระเงิน จำกัด การเข้าถึง บัญชีและหน้าที่ใด ๆ หรือทั้งหมดของบัญชี (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะความสามารถในการส่งเงินหรือถอนเงินจากบัญชี) จำกัด การเบิกถอนระงับหรือปิดบัญชีของคุณอย่างไม่ จำกัด และปฏิเสธที่จะให้บริการแก่คุณหาก: (ก) คุณฝ่าฝืนข้อตกลงนี้หรือเอกสารที่อ้างอิงโดยอ้างอิง (ข) เราไม่สามารถยืนยันหรือตรวจสอบข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้แก่เรา (c) เราเชื่อว่าบัญชีหรือกิจกรรมของคุณก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการฉ้อโกงที่สำคัญสำหรับเรา (d) เราเชื่อว่าการกระทำของคุณอาจทำให้เกิดการสูญเสียทางการเงินหรือความรับผิดตามกฎหมายสำหรับคุณผู้ใช้หรือเรา หรือการละเมิดกฎรวมทั้ง (แต่ไม่ จำกัด ถึงแม้จะได้รับการบันทึกว่าเสร็จสิ้นในบันทึกกิจกรรมล่าสุดของกิจกรรมหรือประวัติของบัญชี Paypaid ของคุณแล้วก็ตาม แต่คุณสามารถใช้บัญชี Paypaid ของคุณกับบัญชี Paypaid (สำหรับการชำระเงิน) หรือผ่านรายการไปยังบัญชีธนาคารของลูกค้า (สำหรับการถอนเงิน) นอกจากนี้ Paypaid ขอสงวนสิทธิ์ในการถือครองเงินเกินกว่าระยะเวลาการแจกจ่ายตามปกติสำหรับธุรกรรมนั้น ถือว่าน่าสงสัยหรือบัญชีที่มีปริมาณการทำธุรกรรมสูงเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมบูรณ์ของเงินทุนถ้าเราปิดบัญชีของคุณเราจะแจ้งให้คุณทราบและจ่ายเงินทั้งหมดที่ไม่ จำกัด วงเงินไว้ในบัญชี Paypaid ของคุณนอกจากนี้เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานของคุณในข้อตกลงนี้ คุณยินยอมให้ Paypaid มีภาระและดอกเบี้ยในบัญชีของคุณนอกจากนี้คุณรับทราบว่า Paypaid สามารถหักล้างกับบัญชี Paypaid ได้ คุณมียอดคงเหลือติดลบใด ๆ ในบัญชี Paypaid อื่น ๆ ของคุณได้ตลอดเวลาและด้วยเหตุผลใดก็ตามที่กฎหมายอนุญาตไว้ ภาระผูกพันเหล่านี้รวมถึงหนี้สินที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันและหนี้สินที่คุณเป็นหนี้แยกต่างหากหรือร่วมกับบุคคลอื่น

11. กำหนดความสามารถ คุณไม่สามารถโอนสิทธิหรือข้อผูกพันใด ๆ ที่คุณอาจมีภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Paypaid Paypaid ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดข้อตกลงนี้หรือสิทธิหรือข้อผูกมัดตามข้อตกลงนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน

12. การปฏิบัติตามกฎหมาย คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายกฎเกณฑ์กฎหมายข้อบังคับสัญญาและใบอนุญาตที่บังคับใช้ทั้งหมดของไทยและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา

13. ประกาศ

13.1 การสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณยอมรับว่าข้อตกลงฉบับนี้เป็น "การลงนามโดยคุณ" ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้ ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับข้อตกลงฉบับนี้และข้อตกลงประกาศหรือการติดต่ออื่น ๆ เกี่ยวกับบัญชีของคุณและ / หรือการใช้บริการของคุณ ("การติดต่อสื่อสาร") อาจได้รับการมอบอำนาจให้คุณทางอิเล็กทรอนิกส์และคุณยินยอมที่จะได้รับการติดต่อสื่อสารทั้งหมด จาก Paypaid ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อาจถูกโพสต์ในหน้าเว็บภายในเว็บไซต์ Paypaid และ / หรือจัดส่งไปยังอีเมลแอดเดรสของคุณ คุณสามารถพิมพ์สำเนาของการติดต่อสื่อสารใด ๆ และเก็บรักษาไว้เพื่อบันทึกของคุณ การสื่อสารทั้งหมดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือกระดาษจะได้รับการพิจารณาว่าเป็น "การเขียน" และจะได้รับไม่น้อยกว่าห้า (5) วันทำการหลังจากโพสต์หรือเผยแพร่ข้อมูลไม่ว่าคุณจะได้รับหรือได้รับการติดต่อสื่อสารแล้วหรือไม่ Paypaid สงวนสิทธิ์ แต่ถือว่าไม่มีภาระผูกพันที่จะให้การสื่อสารในรูปแบบกระดาษ

13.2 ขั้นตอน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นประกาศทางไปรษณีย์จะต้องได้รับการจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยัง Paypaid Inc. , Attn: Legal Department, Paypaid Ltd, ชั้น 1 ตึกเอ็มไพร์ทาวเวอร์เลขที่ 4703, ห้อง 3906- 3908 ถนนสาทรใต้แขวงยานนาวา 10120 กทม. . (ในกรณีของ Paypaid) หรือศูนย์ข้อมูลออนไลน์หรือที่อยู่อีเมลที่คุณให้กับ Paypaid ระหว่างการลงทะเบียน (ในกรณีของคุณ) การแจ้งจะถือเป็นเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากที่โพสต์หรือส่งอีเมลเว้นแต่บุคคลที่ส่งทราบว่าไม่ได้รับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเราอาจแจ้งให้คุณทราบทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้กับ Paypaid ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าแจ้งให้ทราบภายใน 3 วันนับจากวันส่ง

14. ข้อพิพาททางกฎหมาย ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างคุณกับ Paypaid เป้าหมายของเราคือเพื่อให้คุณมีวิธีแก้ปัญหาข้อพิพาทที่เป็นกลางและประหยัดต้นทุน ดังนั้นคุณและ Paypaid ยอมรับว่าการโต้เถียงหรือการอ้างสิทธิ์ตามกฎหมายหรือส่วนได้เสียที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้หรือบริการของ Paypaid ("การเรียกร้องสิทธิ์") จะได้รับการแก้ไขตามหัวข้อย่อยด้านล่างหรือที่ได้ตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรโดย ฝ่าย. ก่อนที่จะใช้ทางเลือกเหล่านี้ Paypaid ขอแนะนำให้ผู้ใช้ติดต่อ Paypaid โดยตรงเพื่อหาแนวทางแก้ไข Paypaid จะพิจารณาคำร้องที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อพิพาทด้วยวิธีการระงับข้อพิพาทอื่นเช่นการไกล่เกลี่ยแทนการดำเนินคดี

14.1 อนุญาโตตุลาการ. สำหรับการเรียกร้องใด ๆ (ยกเว้นการเรียกร้องค่าเสียหายที่ได้รับคำสั่งหรือการชดใช้ค่าเสียหายอื่น ๆ ) ในกรณีที่จำนวนเงินรางวัลทั้งหมดที่ได้รับน้อยกว่า 300,000.00 บาทคุณหรือ Paypaid อาจเลือกที่จะแก้ปัญหาข้อพิพาทผ่านทางโทรศัพท์ออนไลน์และ / หรือ ขึ้นอยู่กับการส่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่ต้องมีลักษณะที่ปรากฏในตัวบุคคล ในกรณีดังกล่าวอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการโดยทนายความของ BRS กรุงเทพมหานคร คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่อนุญาโตตุลาการอาจมอบให้ในศาลที่มีเขตอำนาจศาลนั้น

14.2 ศาล. การยื่นคำร้องขออื่นอาจถูกตัดสินโดยศาลที่มีเขตอำนาจศาลที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือที่จำเลยตั้งอยู่ (ในกรณีของ Paypaid ประเทศไทยและในกรณีของคุณที่อยู่บ้านหรือสถานที่ประกอบธุรกิจหลัก) คุณและ Paypaid ยินยอมที่จะยื่นต่อเขตอำนาจส่วนบุคคลของศาลที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย หากข้อเรียกร้องเกี่ยวกับ Paypaid Ltd. หรือ บริษัท ย่อยของ Paypaid Ltd บริษัท Paypaid Ltd. จะดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวในประเทศไทย

14.3 การคัดค้านข้อพิพาททางเลือก Paypaid จะพิจารณาใช้รูปแบบทางเลือกอื่นในการระงับข้อพิพาทเช่นการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยหรือสถานที่อื่นซึ่งคู่สัญญาตกลงร่วมกัน

14.4 การละเมิดของมาตรา 14 การเรียกร้องทั้งหมด (ไม่รวมคำร้องขอให้มีการปลดระวางหรือให้ความยุติธรรม) ระหว่างคู่สัญญาจะต้องได้รับการแก้ไขโดยใช้กลไกการคัดค้านข้อพิพาทที่เลือกโดยสอดคล้องกับส่วนนี้ก่อนโดยฝ่ายแรกจะยืนยันคำร้องโดยไม่ว่าจะผ่านการยื่นฟ้องของศาลหรือ เริ่มดำเนินการอนุญาโตตุลาการ

15. ทั่วไป. ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทยเนื่องจากกฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับกับข้อตกลงที่ทำขึ้นและดำเนินการโดยสมบูรณ์ภายในถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เราไม่รับประกันการเข้าถึงบริการของเราอย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงักหรือปลอดภัยและการดำเนินงานของเว็บไซต์ของเราอาจถูกรบกวนด้วยปัจจัยหลายอย่างที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา หากบทบัญญัติใดในข้อตกลงนี้ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้บทบัญญัติดังกล่าวจะได้รับการบังคับใช้และบังคับใช้บทบัญญัติที่เหลืออยู่ คุณยอมรับว่าข้อตกลงนี้และข้อตกลงทั้งหมดที่รวมอยู่อาจได้รับการกำหนดโดย Paypaid โดยอัตโนมัติตามที่เห็นสมควร แต่เพียงผู้เดียวของเราต่อบุคคลที่สามในกรณีที่มีการควบรวมกิจการหรือได้มา Paypaid Ltd. จะดำเนินการในนามของ บริษัท ย่อยของ Paypaid และในทางกลับกันเมื่อมีการบังคับใช้อำนาจ หัวข้อมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ จำกัด ขอบเขตตีความหรืออธิบายขอบเขตหรือขอบเขตของส่วนดังกล่าว ความล้มเหลวของเราในการดำเนินการด้วยความเคารพต่อการละเมิดของคุณหรือผู้อื่นไม่ได้ละทิ้งสิทธิ์ของเราในการดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดต่อไปหรือที่คล้ายคลึงกัน ข้อตกลงฉบับนี้และเอกสารที่รวมเอาความเข้าใจทั้งหมดระหว่างเราเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวมานี้ ส่วนทั้งหมดจะมีผลต่อการบอกเลิกหรือหมดอายุของข้อตกลงนี้

16. ข้อพิพาท ข้อพิพาทระหว่างคุณกับ Paypaid เกี่ยวกับบริการของเราอาจถูกรายงานไปยังฝ่ายบริการลูกค้าทางออนไลน์ผ่านทางลิงค์รายชื่อผู้ติดต่อ Paypaid ได้ตลอดเวลาหรือโทรไปที่ +66-2729-7342

ข้อมูลการติดต่อ
  • Address: เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 39 ห้อง 3908 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  • Phone: +66 2287-3877-9
  • Fax: +66 2287-3877-9
  • Email: support@paypaid.co.th
  • จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 17:00
Copyright © 2020 PAYPAID All rights reserved.